NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obchodní rejstřík
Registr ekonomických subjektů poskytující oficiální informace o obchodních firmách a jiných právnických nebo fyzických osobách, jejichž předmětem činnosti je podnikání. Obvykle je vymezen regionálně, typicky územím určitého státu, na němž firma sídlí či podniká. Obsahuje zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků (obchodní jméno a sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, právní forma ad.), doplněné sbírkou listin. Provozovatelem může být státní orgán (soud, ministerstvo), hospodářská komora, příp. jiný pověřený subjekt (např. obchodní rejstřík ČR je veden rejstříkovými soudy). Zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, tj. je podmínkou pro podnikání.
[ZÁKON370-2000:4701-4706]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000410.htm ]