NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazová databáze
Databáze, jejíž datovou základnu tvoří digitálně zaznamenané obrazy, zpravidla doplněné textovou informací využitelnou při vyhledávání. Podle použitého formátu dat se rozlišují digitální databáze rastrové a vektorové. Podle možnosti manipulace s digitálními obrazy se rozlišují databáze, umožňující manipulovat pouze s textovou složkou (obrazy jsou uloženy v položce typu BLOB a jsou k dispozici pouze pro náhled), databáze umožňující digitální zpracování obrazu a databáze umožňující vyhledávat podle atributů grafické složky, příp. interpretovat její obsah.
[MAŘÍK-1997:178-180]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000411.htm ]