NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochrana informací
Aktivity používané k zabezpečení informací před neoprávněným přístupem (tzv. důvěrnost, ochrana obsahu), neoprávněnou modifikací a zničením (tzv. integrita, ochrana fyzické stránky dat) nebo před neoprávněným odmítnutím služby nebo nemožností poskytnout informaci (tzv. dostupnost, ochrana přístupu k informaci). Nejčastěji používanými metodami a technikami ochrany informací jsou řízení přístupu (klasifikace informací a uživatelů), identifikace a autentizace uživatelů, bezpečnostní audit, transakční zpracování, žurnál, šifrování, zálohování, archivace, antivirová ochrana.
[DOBDA-1998:23-32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000413.htm ]