NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochrana osobních údajů
Aktivity směřující k zamezení neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zaručení jejich spolehlivosti a bezpečnosti vyloučením neoprávněných modifikací a zničení, ke kterým by mohlo dojít zejména při shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v informačních systémech. Cílem je zaručení ochrany soukromí a osobního života subjektu údajů. Zpravidla je upraveno zákony jednotlivých zemí, které stanoví práva subjektů osobních údajů a povinnosti jejich správců a zpracovatelů včetně případných sankcí.
[ZÁKON101-2000:1521-1532]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000414.htm ]