NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online databáze
Databáze umožňující uživateli přímý interaktivní přístup k datům v reálném čase. Z hlediska zpracovatelských procesů probíhajících při manipulaci s daty se rozlišují online databáze umožňující transakční zpracování (OLTP), omezené na jednoduché operace s dvojrozměrnými relačními tabulkami, databáze umožňující analytické zpracování (OLAP), umožňující realizovat složité dotazy nad vícerozměrnými daty, příp. databáze OLAM (on-line analytical data mining), kombinující technologii OLAP a data mining.
[POKORNÝ-1999:96-99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000415.htm ]