NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
online zdroj
dialogový informační systém, dialogový zdroj, interaktivní zdroj, vzdálený informační zdroj
Informační zdroj umožňující získat požadovanou informaci přímou interaktivní komunikací v reálném čase, přičemž tato komunikace se uskutečňuje prostřednictvím počítačové či telekomunikační sítě. Opakem je offline nebo dávkový režim přístupu ke zdroji.
[INFORMATIKA-1993:131]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000416.htm ]