NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osobní údaj
osobní data
Biografická informace umožňující zjištění identity osoby, jíž se týká (např. rodné číslo). Vybrané osobní údaje se považují za citlivé a způsob nakládání s nimi, jejich zpřístupňování a ochranu stanoví právní úprava (např. v českém právním řádu jsou jako citlivé osobní údaje vymezeny údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě).
[ZÁKON101-2000:1521-1522]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000417.htm ]