NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plnotextová databáze
fulltextová databáze
Textová databáze, jejíž datovou základnu tvoří plné texty dokumentů. Obvykle se jako plnotextová označuje databáze umožňující plnotextové vyhledávání podle textových řetězců za pomoci invertovaného souboru.
[POKORNÝ-1997:183]
[ORIENTACE-1998:113-117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000418.htm ]