NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
primární informace
1. Informace, jejímž obsahem jsou údaje o nějakém aspektu reality (objekt, událost, myšlenka apod.). Může mít původ v přímé empirii (např. měření teploty) nebo být odvozena z jiné informace (např. dedukcí, kompilací apod.). Protikladem je informace sekundární, jejímž obsahem jsou údaje o jiné informaci. - 2. Informace získaná přímou empirií, např. pozorováním, měřením, dotazováním, testováním, na rozdíl od informace získané z jiného informačního zdroje. - 3. Informace v podnikovém informačním systému zobrazující probíhající procesy přímo. Jsou typické pro nejnižší (operační) úroveň řízení a vyznačují se velkým rozsahem, malým stupněm agregace a relativně malou hodnotou pro řízení.
[STRAKA-1990:140]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000420.htm ]