NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referátová databáze
Bibliografická databáze zahrnující kromě identifikačních a popisných údajů obsahové charakteristiky dokumentů ve formě abstraktů, anotací či referátů.
[KÁBRT-1990:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000422.htm ]