NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr
evidence
1. Jakýkoli seznam, soupis, evidence, katalog, přehled, tj. množina záznamů s jednotnou strukturou uspořádaná podle nějakého kritéria. Označení registr se obvykle používá pro seznamy obsahující záznamy pořízené jako úřední dokumenty, většinou v nějaké míře upravené právními předpisy. - 2. Typ informačního systému, jehož účelem je zaznamenávat, uchovávat a zpřístupňovat informace o objektech nebo jevech, zpravidla v souvislosti s výkonem veřejné správy. - 3. Zast. synonymum pro rejstřík.
[MATES-1997:36-37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000425.htm ]