NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr ekonomických subjektů
registr osob
Soubor údajů o subjektech provozujících ekonomickou (podnikatelskou) činnost v určitém regionu, zahrnující jejich identifikaci, lokalizaci a předmět činnosti, např. Registr osob (jeden ze základních registrů informačního systému veřejné správy ČR, který eviduje všechny osoby s právní subjektivitou, tj. právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci na území ČR).
[ZÁKON 111-2009:1267-1287]
[ZÁKON365-2000:4666-4671]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000426.htm ]