NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr obyvatel
Soubor demografických, sociálních a ekonomických údajů o obyvatelstvu určitého regionu. Vzniká na základě průběžné evidence nebo jednorázovým šetřením (census, sčítání lidu), např. Registr obyvatel ČR (jeden ze základních registrů informačního systému veřejné správy, který obsahuje záznamy o všech občanech ČR a dalších osobách, stanovených zvláštním předpisem).
[ZÁKON365-2000:4666-4671]
[KONCEPCE-1999:7-14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000427.htm ]