NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr územní identifikace
Typ geografického informačního systému, jehož údajovou základnu tvoří standardizované základní územní prvky určitého regionu (oblast, obec, katastr, adresní místo apod.) a jejich jednoznačné prostorové identifikátory ve formě názvů nebo kódů, např. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (jeden ze základních registrů informačního systému veřejné správy ČR, který obsahuje identifikační, lokalizační a popisné údaje o územních prvcích a územně-evidenčních jednotkách na území ČR).
[ZÁKON 111-2009:1267-1287]
[ZÁKON365-2000:4666-4671]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000428.htm ]