NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr veřejné správy
registr ISVS
Součást datové základny informačního systému veřejné správy ČR; obsahuje tzv. referenční údaje zaznamenané v elektronické formě, provoz je upraven zákonem. Objektem vedeným v registru může být fyzická nebo právnická osoba, věc, agenda, příp. jiná entita reálného světa. Nejvýznamnější postavení mají tzv. základní registry, tj. registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností.
[ZÁKON 111-2009:1267-1287]
[ZÁKON365-2000:4666-4671]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000429.htm ]