NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sekundární informace
1. Informace, jejímž obsahem jsou údaje o jiné informaci. Ve vztahu k této informaci má identifikační, popisnou nebo selekční (vyhledávací) funkci. V tomto významu synonymum pro metainformaci. - 2. Informace odvozená z primární informace (např. text popisující událost podle ústního líčení očitého svědka, encyklopedické heslo, agregované údaje v manažerských informačních systémech). - 3. Informace získaná z informačního zdroje, nikoliv přímou empirií. V tomto smyslu se používá zejména v oblasti sociologických výzkumů a v ekonomii. - 4. Informace získaná jako vedlejší produkt z nějaké jiné činnosti (např. sekundární statistika, marketingové informace získávané dolováním dat z provozních systémů apod.).
[STRAKA-1990:160-162]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000430.htm ]