NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
terciární informace
terciální informace (nespr.)
Specifický typ sekundární informace (metainformace), jejímž obsahem je jiná sekundární informace, resp. údaje o této informaci.
[STRAKA-1990:188-189]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000431.htm ]