NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textová databáze
Databáze, jejíž datovou základnu tvoří digitálně reprezentované textové údaje. Základním strukturním elementem je dokument, jehož vnitřní struktura je na rozdíl od záznamů v tradičních databázových systémech (např. relačních) nepravidelná nebo vůbec neexistuje (tzv. nehomogenní, nestrukturované či semistrukturované dokumenty). Vyhledávání se realizuje buď listováním v databázi (browsing, navigace) nebo formulací dotazu. Přístupovými body k obsaženým informacím mohou být textové řetězce obsažené v textech dokumentů, metadata (tzv. profily dokumentů s bibliografickými údaji) nebo hypertextové odkazy.
[POKORNÝ-1998C:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000432.htm ]