NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textová informace
1. Informace reprezentující obsah prostřednictvím textu. Má znakovou povahu; nejčastější používané znaky jsou znaky pro písmena, číslice a další symboly (alfanumerické znaky). Může být komunikována grafickými (vizuálními) nebo zvukovými prostředky. Její interpretace je podmíněna znalostí použitého jazyka. - 2. Informace obsažená v textu. V tomto smyslu označuje obsah textu, tj. informaci zaznamenanou a sdělovanou textem, jež je určená ke smyslovému vnímání a je jiná než informace o struktuře tohoto textu.
[HENDL-1997:3-15]
[ČSN ISO/IEC 8613-6:1-92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000433.htm ]