NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejné informace
Informace, k nimž má přístup veřejnost, tj. okruh příjemců je teoreticky neomezený, na rozdíl od neveřejných informací, které jsou určeny jednomu nebo více přesně vyjmenovaným příjemcům. Rozlišují se veřejné informace publikované a nepublikované; mohou být poskytované zdarma i za úplatu. Právo na přístup k určitým významným kategoriím veřejných informací důležitým pro plnohodnotnou účast ve společenském životě (např. o fungování státní správy, o životním prostředí, o pracovních příležitostech) je v jednotlivých zemích zpravidla garantováno právní úpravou.
[KONCEPCE-1999:36-41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000435.htm ]