NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejný informační systém
Informační systém, který je dostupný veřejnosti a poskytuje veřejné informační služby. V tomto smyslu se jedná o jakýkoli informační systém bez ohledu na jeho provozovatele, obsah, typ, formu a příp. cenu poskytovaných informací a služeb (např. knihovny, databázová centra, periodický tisk, televize ad.). Opakem jsou tzv. privátní, uzavřené, neveřejné informační systémy (např. podnikové informační systémy, systémy zajišťující obranu státu, osobní informační systémy ad.).
[ORIENTACE-1998:41]
[KONCEPCE-1999:36-41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000436.htm ]