NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zdrojová databáze
1. Báze dat (datová základna), kterou využívá aplikační program. Obecně platí, že jednu zdrojovou databázi může využívat více aplikačních programů a že jeden aplikační program může využívat data z více zdrojů. - 2. Databáze obsahující data, která mají být zkopírována do cílového systému. Používá se při replikaci nebo při budování datového skladu. - 3. Databáze, z níž jsou čerpány informace nebo data, např. během rešeršní činnosti. - 4. Synonymum pro faktografickou databázi.
[DB2-2001:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000437.htm ]