NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická informace
Informace vzniklá jako výsledek informační analýzy souboru dokumentů v informačním systému. Analytická informace může mít formu souvislého textu nebo stručných, často faktografických odpovědí na zadaný dotaz.
[STRAKA-1990:35-36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000439.htm ]