NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
binární vyhledávání
Algoritmus pro vyhledávání v datových souborech, založený na půlení intervalu. Na rozdíl od klasického lineárního vyhledávání je binární vyhledávání efektivnější a rychlejší. Vyžaduje však setřídění souboru podle hledaného klíče.
[HLAVENKA-1995:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000440.htm ]