NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Bradfordův zákon
zákon rozptylu informací
Bibliometrický zákon popisující rozptyl dokumentů v určité vědní oblasti Stanovuje závislost mezi celkovým počtem dokumentů (nejčastěji časopisů) a rozložením dokumentů týkajících se konkrétní tematické oblasti; ze zákona vyplývá, že maximální počet relevantních článků je soustředěn v minimálním počtu časopisů tvořících tzv. jádro oboru.
[ODLIS]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:21-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000441.htm ]