NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
data
údaje
Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi.
[ODLIS]
[STRAKA-1990:192]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:59]
[ISO/FDIS 5127-2000:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000442.htm ]