NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální komunikace
Komunikace využívající při přenosu číslicového zobrazení dat.
[JONÁK-2000:1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000443.htm ]