NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentační analýza
Metoda knihovnicko-bibliografického zpracování dokumentu zahrnující formální a obsahovou analýzu dokumentu. Výsledkem dokumentační analýzy jsou obsahové charakteristiky (anotace, referát) nebo selekční obraz dokumentu pro účely jeho zpětného vyhledávání.
[STRAKA-1990:35-36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000444.htm ]