NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentace
Činnost spočívající v systematickém sběru, pořádání, vyhledávání a distribuci zaznamenané informace.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[ISO/FDIS 5127-2000:10]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:76-77]
[STRAKA-1990:34-35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000445.htm ]