NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentační systém
dokumentový systém
Informační systém zabývající se sběrem, pořádáním vyhledáváním, analýzou a distribucí dokumentů. Dokumentační systémy se provozují např. v knihovnách, v dokumentačních střediscích, informačních centrech apod.
[STRAKA-1990:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000447.htm ]