NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentová komunikace
Komunikace informací uložených na tištěných nosičích, kterou představuje soubor všech činností a procesů realizovaných v dokumentačních informačních tocích. Podle druhu přenášených dokumentů se rozeznává dokumentová komunikaci patentových, bibliografických a dalších informací. Dokumentovou komunikaci lze zkoumat bibliometrickými a jinými matematicko-statistickými metodami.
[STRAKA-1990:41-42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000448.htm ]