NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentová paměť
Funkce dokumentačního systému nebo jednotlivého dokumentu fixovat informace pro jejich další vyhledání. Dokumentová paměť uchovává nejdůležitější část společenského poznání. Reprezentují ji např. fondy knihoven, archivů, databázových systémů, paměti počítačů apod.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000449.htm ]