NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentový informační tok
Složka informačního toku, představující posloupnost přenosu dokumentu v prostoru a čase od zdroje k uživateli.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:43-44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000450.htm ]