NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
entropie informací
Funkce stavu uzavřené soustavy systému, jež charakterizuje směr toku samočinných procesů k větší pravděpodobnosti, a tedy k větší neuspořádanosti a chaosu. Entropie je vyjádřena druhým termodynamickým zákonem, který se týká kvality a množství energie systému, které může být převedeno na užitečnou práci. Růst entropie doprovázejí v uzavřeném systému nevratné změny. Entropie v uzavřených systémech stoupá až k dosažení rovnovážného stavu. V otevřených systémech se růst entropie kompenzuje možností vzniku negentropie (informace). Informace vzniká v systémech s vyšší uspořádaností. S růstem poznání a efektivního využívání informací entropie klesá a roste uspořádanost, tj. negentropie, informace.
[ODLIS]
[STRAKA-1990:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000451.htm ]