NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
evoluční teorie informace
Teorie informace, která chápe informaci jako nezávislou na lidské komunikaci, a to jako strukturu (uspořádanost) systému vyvíjející se kumulativně v průběhu biologické evoluce. Evoluční informační proces vytváří stále složitější, strukturovanější informační systémy, např. lidský mozek. Evoluční teorie informace se snaží teoreticky sjednotit poznatky o procesech odehrávajících se vně organismu při vzájemné komunikaci. V oblasti evoluční teorie informace tak dochází ke snaze o pochopení rozdílů a vzájemných vztahů informace biologické (genetické) a kulturní (memetické), ať již vázané na jazyk nebo uchovávané v lidských produktech.
[BLACKMOREOVÁ-2000:47-60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000452.htm ]