NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
extrakce informací
Informační analýza, při níž se z informačních zdrojů vyjímají informace relevantní z hlediska obsahu dokumentů nebo z hlediska informačního dotazu.
[BERKA-2008:12]
[ISO/FDIS 5127-2000:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000453.htm ]