NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
genetická informace
Biologická forma informace určující dědičné znaky a vlastnosti organismů. Nositelem genetické informace jsou geny. Hmotným základem genové paměti jsou nukleové kyseliny, především DNA.
[ODLIS]
[STRAKA-1990:55-56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000454.htm ]