NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační analýza
V širším slova smyslu průzkum dokumentů za účelem výběru informací či informačních zdrojů vztahujících se k informačnímu požadavku uživatele (rešeršní činnost) nebo extrahování informací s cílem vytvoření analytické studie na téma zadané uživatelem. Informační analýza hlubších struktur dokumentů se používá např. v bibliometrii, scientometrii apod. V užším slova smyslu rozumíme informační analýzou metodu knihovnicko-bibliografického zpracování dokumentů.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:118-119]
[STRAKA-1990:35-36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000459.htm ]