NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační bariéra
Překážka uspokojování informačních potřeb, která spočívá v neschopnosti či nemožnosti uskutečnit přenos informací a dat a umožnit uživateli získání relevantní informace. Může se jednat o bariéry subjektivní (např. psychické) nebo objektivní, které vznikají v informačním prostředí. Nejčastějšími bariérami jsou bariéry psychosociální, jazykové, komunikační, komunikačně technické, historické, politicko-administrativní, vědomostní, etnické, geografické, organizační a profesionální.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:71]
[ŽATKULIAK-1978:77-79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000460.htm ]