NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační dálnice
Metaforický výraz pro vytváření nejefektivnějšího a nejrychlejšího spojení mezi stávajícími informačními centry s cílem zvýšit dostupnost informačních zdrojů z kteréhokoliv místa na zemi. Informační dálnice vytváří páteřní celosvětovou informační síť spojující důležité uzly, nejčastěji města, z nichž potom pokračuje tok informací do lokálních sítí.
[PÍSEČNÝ,MOLINOVÁ-1996:9-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000461.htm ]