NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační gesce
Informační zaměření určité instituce s cílem soustředit informační zdroje pro potřeby uživatelů daného oboru.
[STRAKA-1990:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000462.htm ]