NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační kanál
komunikační kanál, přenosový kanál
Komunikační cesta, popř. médium umožňující přenos informace (dat) od informačního zdroje k příjemci informací (např. dokument, vzduch, optické vlákno).
[STRAKA-1990:76]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000464.htm ]