NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační potenciál
Komplex faktorů informační komunikace, jimiž určitý lidský nebo sociální systém disponuje v oblasti již existujícího poznatkového potenciálu reprezentovaného společenským informačním fondem. Informační potenciál je uložen ve fondech a pamětech počítačů a představuje informační základnu společenského poznávacího procesu.
[STRAKA-1990:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000465.htm ]