NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační proces
Proces zahrnující získávání, zpracování, uchování, zprostředkování a využívání informací ve fyzikálních, biologických a společenských systémech.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:84]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000466.htm ]