NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační soustava
Soubor informačních institucí spojených určitou formou vztahů a smluv (koordinací, centralizací, spoluprací apod.). Podle svých informačních gescí se mohou informační soustavy dělit na oborové a druhově specializované apod. Podle územního hlediska mohou být soustavy místní, regionální, národní, státní, mezinárodní, světové apod.
[STRAKA-1990:86-87]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000467.htm ]