NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační věda
V nejširším pojetí obecná věda o informaci (fyzikální, biologické, kulturní). V užším významu věda interdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi procesů vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti. Jejím cílem je zabezpečit a racionalizovat sociální informační a komunikační procesy.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.2-13]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[VICKERY,VICKERY-1992:361-369]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000472.htm ]