NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační zájem
Zaměřenost uživatele informací na určité informační jevy, procesy, objekty a činnosti spojené pro něho s jejich hodnotou a užitečností. V kontaktu s informačním systémem jsou informační zájmy jedním z faktorů pro vyjádření konkrétního informačního požadavku formulovaného v přirozeném nebo selekčním jazyku.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD]
[STRAKA-1990:92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000473.htm ]