NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní věda
teorie knihovnictví
Vědní obor zkoumající proces informační komunikace v knihovnách. Vytváří metodiku práce s informačními zdroji a zabývá se funkcí, organizací, správou a činností knihoven. Obvykle se chápe jako součást informační vědy.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.2-08]
[STRAKA-1990:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000475.htm ]