NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lineární vyhledávání
Jednoduchý způsob vyhledávání, při kterém je za účelem nalezení hledaného prvku prohledávána sekvenčně celá množina prvků, a to do doby než je hledaný prvek nalezen.
[HLAVENKA-1995:123]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000478.htm ]