NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neformální komunikace
Interpersonální anebo skupinová přímá sociální komunikace, popř. komunikace prostřednictvím telefonu a jiných telekomunikačních prostředků v jejímž průběhu si její účastníci vyměňují zpravidla informace, jež dosud nebyly zaznamenány nebo sdělovány masmédii.
[STRAKA-1990:124]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000480.htm ]